Connexion

Vind ook de DVSAF op facebook blue

 

Het woordje van de Voorzitter.

 

Vriendinnen en vrienden Veteranen, sportieve- en recreatieve schutters, toekomstige leden,

’t is reeds een aantal jaren dat de passie voor het schieten een drijvende kracht is in ons leven, maar vooral de wens om een ​​schietvereniging, een beetje anders dan andere clubs, voor de beoefening van het recreatief schieten te creëren! Daarom hebben we een aantal ontmoetingen gehad met meerdere veteranen van Defensie en enkele burgers omDefense Veterans Shooting Association Famenne” op te richten, doelstellingen vast te leggen en een innovatief programma op te stellen.

Hier zijn onze ambities:

-          Veteranen van Defensie – op rust of in actieve dienst – in staat te stellen elkaar te ontmoeten in het kader van sportief schieten en een omkadering in het leven te roepen inzake opleiding met betrekking tot de veilige omgang met wapens (Praktijk, Onderwijs, Veiligheid inzake Wapens "POVW ");

-          Dankzij de vakkennis van de leden van de Raad van Bestuur en de trainers een praktische opleiding ter beschikking te stellen van de aanvragers van een licentie teneinde het welslagen van alle examens verbonden aan de diverse wapenvergunningen te waarborgen;

-          Middels de faciliteiten van Kamp Marche-en-Famenne de mogelijkheid bieden de sportieve elites te verwelkomen in onze club (in samenwerking met URSTB) zodat ze hun kennis en ervaring met ons kunnen delen;

-          Ons engageren om, in samenwerking met de autoriteiten van de stad Marche-en-Famenne, de passie voor sportief- en recreatief schieten te promoten bij de jongeren.

We wensen vooral een kwaliteitsvolle infrastructuur en een professionele omkadering ter beschikking te stellen van de schutters. Technische- en methodologische ondersteuning zal de succesvolle beoefening van uw hobby in de beste omstandigheden verzekeren!

Onze filosofie is gebaseerd op de permanente toepassing van de 4 regels inzake veiligheid en het respect voor andere schutters. De DVSAF stelt zich ook tot doel een kern van instructeurs op te richten teneinde de opleiding inzake veiligheid, training en coaching mogelijk te maken.

Alles zal in het werk worden gesteld zodat de beoefening van het sportief- en recreatief schieten plaats vindt in een vriendelijke sfeer, de ondersteuning van schutters op zoek naar verbetering dankzij professionele omkadering gewaarborgd is en vooral dit alles in alle veiligheid.

De DVSAF is en zal altijd “een geest en mentaliteit van verantwoordelijk schutter zijn”, in staat om strengheid en een goed humeur te combineren!

 Veel schuttersgenot gewenst aan U allen en wij kijken ernaar uit U te ontmoeten.

De oprichtende leden van DVSAF vzw.

 

 

Frans Versie